Club medlems information

Skicka epost till club@ingerskitchen.com med följande information.

Om ni vill boka plats till olika event samtidigt med registrering ange det först.

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Epost
  • Telefonnummer (valfri) (Om vi har, skickar vi påminnelse)
  • Ja till aktivitet utskick via epost.
  • Allergier
  • Övrig information

Glöm inte att ange för varje deltagare!!!