Frakt och regel

Leverans Pris i exkl.moms
inom tullen   300
Stor-Stockholm450
Hämtning av uthyrningsutrustning
inom tullen200
Stor-Stockholm350

Maten bruka leveras i svarta isoleringsbox, för att hålla värme/kyla.

Värde per box ligger på 850 kr, Mottagares kvitterar ansvar för den.