Frakt och regel

Leverans Pris i exkl.moms
inom tullen   450
Stor-Stockholm650
Hämtning av uthyrningsutrustning
inom tullen300
Stor-Stockholm450

Maten bruka leveras i svarta isoleringsbox, för att hålla värme/kyla.

Värde per box ligger på 850 kr, Mottagares kvitterar ansvar för den.